De stichting Wiesenthal Fonds is opgericht met als doelstelling het werk (identificeren en opsporen van oorlogsmisdadigers van WOII)
van ir. Simon Wiesenthal moreel financieel te steunen.
Anno 2019 is het nog immer opportuun om bij het werk van Wiesenthal stil te staan en te blijven benadrukken van hoeveel belang het is geweest.
In relatie tot de statutaire doelstelling van de stichting streeft het bestuur dan ook nadrukkelijk naar intensivering van
de kennisoverdracht en de educatie op het gebied van het antisemitisme.

Klik hier voor het volledige beleidsplan.

Wij zijn als stichting immer op zoek naar zinvolle projecten die aansluiten op onze doelstellingen en die wij kunnen ondersteunen.
Wij doen een oproep aan de vrienden van het Wiesenthal Fonds om met interessante voorstellen te komen.

STICHTING WIESENTHAL FONDS
POSTBUS 98
2400 AB ALPHEN AAN DEN RIJN
TELEFOON 0172-493990
IBAN: NL72 RABO 0011 2948 081
KVK NR. 41168987

Jaarlijks publiceert de stichting een bulletin waarin de donateurs op de hoogte gehouden worden van haar activiteiten
en met artikelen die aansluiten bij de doelstelling van de stichting. Deze artikelen zijn nu ook via deze website na te lezen.

Wiesenthal Fonds 50 jaar

In 2017 was het precies 50 jaar geleden dat de stichting Wiesenthal Fonds werd opgericht.
In het jubileumnummer ruim aandacht voor de historie van onze stichting in de afgelopen halve eeuw.
Hieronder een uitgebreidde selectie van de artikelen uit het bulletin.

Jubileumnummer bulletin Stichting Wiesenthal Fonds

Voorwoord bulletin 2018

De voorzitter stelt zich voor


Fondsen werven anno 1963

Josette Donnison-Speijer duikt in haar verleden: de oprichting


Wat stond er zo al in de bulletins de afgelopen jaren?


The last nazi hunters

Begin 2019 verschijnt het volgende bulletin.
Meld u aan als donateur en dan krijgt u het volledige bulletin in gedrukte versie.

Klik hier voor het financiële overzicht van 2017.