De stichting Wiesenthal Fonds is opgericht met als doelstelling het werk (identificeren en opsporen van oorlogsmisdadigers van WOII)
van ir. Simon Wiesenthal moreel financieel te steunen.
Anno 2019 is het nog immer opportuun om bij het werk van Wiesenthal stil te staan en te blijven benadrukken van hoeveel belang het is geweest.
In relatie tot de statutaire doelstelling van de stichting streeft het bestuur dan ook nadrukkelijk naar intensivering van
de kennisoverdracht en de educatie op het gebied van het antisemitisme.


Klik hier voor het volledige beleidsplan.

Wij zijn als stichting immer op zoek naar zinvolle projecten die aansluiten op onze doelstellingen en die wij kunnen ondersteunen.
Wij doen een oproep aan de vrienden van het Wiesenthal Fonds om met interessante voorstellen te komen.

STICHTING WIESENTHAL FONDS
POSTBUS 98
2400 AB ALPHEN AAN DEN RIJN
TELEFOON 020 2149522
IBAN: NL72 RABO 0011 2948 081
KVK NR. 41168987

Jaarlijks publiceert de stichting een bulletin waarin de donateurs op de hoogte gehouden worden van haar activiteiten
en met artikelen die aansluiten bij de doelstelling van de stichting. Deze artikelen zijn nu ook via deze website na te lezen.

 

 

 

Wiesenthalfonds beŽindigd haar activiteiten

 

 

Stichting Wiesenthal Fonds

 

Aan de donateurs en overige relaties van het Wiesenthal Fonds,

 

 

Het is al enige tijd stil rondom het Wiesenthalfonds. Zoals u in ons laatste bulletin hebt kunnen lezen wordt het steeds moeilijker om voor uw gewaardeerde giften projecten te vinden die aansluiten bij de doelstellingen van onze stichting. De Stichting Simon Wiesenthal Fonds is oorspronkelijk opgericht om het werk van Simon Wiesenthal en de Simon Wiesenthal Stichting te Wenen te ondersteunen. Deze stichting zette zich met name in voor het opsporen van oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. Heden ten dage beperkt het werk van de Simon Wiesenthal Stichting te Wenen zich voornamelijk tot het digitaliseren van het archief. In dat licht heeft het Simon Wiesenthal Fonds zichzelf een aanvullende doelstelling gegeven namelijk educatie over anti-semitisme. We hebben binnen deze doelstelling een aantal mooie projecten mogen steunen zoals o.a.:

-          FinanciŽle ondersteuning Simon Wiesenthal Instituut te Brussel voor de totstandkoming van diverse publicaties waaronder het indrukwekkende boek: ĎWaarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten?í van de hand van Dr. Hans Jansen

-          FinanciŽle ondersteuning filmdocumentaire van Hidde de Vries over de ĎFriese Wiesenthalí Jack Kooistra

-          Ondersteuning reis van 5 jongeren naar voormalig vernietigingskamp Auschwitz, Majdanek en Sobibor o.l.v. het Auschwitz Comitť

-          Donatie Nationaal Holocaust Namenmonument Weesperstraat Amsterdam

 

Echter zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij met onze expertise en kleine organisatie te weinig toegevoegde waarde kunnen bieden tussen heel veel andere organisaties die zich bezig houden met educatie over de Tweede Wereldoorlog en anti-semitisme in het bijzonder.

 

Het bestuur van de Stichting Simon Wiesenthal Fonds heeft daarom besloten de activiteiten van de Stichting te beŽindigen en de Stichting te ontbinden. Conform de statuten van de stichting (art. 12.6) wordt het batig saldo van de ontbonden stichting zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. Het bestuur heeft er voor gekozen het resterende saldo te doneren aan het in ontwikkeling zijnde Nationaal Holocaust Museum gevestigd in de voormalige Hervormde Kweekschool op de Plantage Middenlaan in Amsterdam welke vanaf maandag 11 maart is geopend.

 

Het stichtingsbestuur neemt zonder tegenbericht aan dat u zich kunt verenigen met deze bestemming.

 

Rest ons u allen heel hartelijk te bedanken voor de veelal jarenlange trouwe ondersteuning die we van u mochten ontvangen en u alle goeds toe te wensen voor de toekomst.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rebecca Donnison

voorzitter

Laatste bulletin 2020

 

 

 

Wiesenthal Fonds 50 jaar


In 2017 was het precies 50 jaar geleden dat de stichting Wiesenthal Fonds werd opgericht.
In het jubileumnummer ruim aandacht voor de historie van onze stichting in de afgelopen halve eeuw.
Hieronder een uitgebreidde selectie van de artikelen uit het bulletin.


Jubileumnummer bulletin Stichting Wiesenthal Fonds


Voorwoord bulletin 2018


De voorzitter stelt zich voorFondsen werven anno 1963


Josette Donnison-Speijer duikt in haar verleden: de oprichtingWat stond er zo al in de bulletins de afgelopen jaren?The last nazi hunters


Begin 2019 verschijnt het volgende bulletin.
Meld u aan als donateur en dan krijgt u het volledige bulletin in gedrukte versie.